TERRA TRAC bælteundervogn

Konsekvent videreudvikling.

Landbruget ændrer sig. For at kunne leve op til landmændenes og maskinstationernes øgede krav til arealydelse, fleksibilitet og lavere marktryk fortsætter CLAAS sin konsekvente udvikling af TERRA TRAC teknologien.

TERRA TRAC bælteundervogn

Konsekvent videreudvikling.

Landbruget ændrer sig. For at kunne leve op til landmændenes og maskinstationernes øgede krav til arealydelse, fleksibilitet og lavere marktryk fortsætter CLAAS sin konsekvente udvikling af TERRA TRAC teknologien.

TERRA TRAC på JAGUAR.

Ud over de kendte fordele ved TERRA TRAC bælteundervogne som skånsom behandling af jordbunden og trækkraft præsenterer CLAAS som den første producent af finsnittere en fabriksmonteret optimal løsning til skånsom behandling af marken og græsbunden: Den nyudviklede JAGUAR TERRA TRAC med foragerudstyr. Foragerudstyret nedsætter bælternes kontaktflade i forageren og skåner dermed græsbunden. Lige nu gennemgår JAGUAR TERRA TRAC stadig de omfattende praktiske tests på marken. Med introduktionen bliver det for første gang muligt at udnytte fordelene ved en bælteundervogn på finsnitteren hele året rundt på alle marker:

  • Brug hele året uden ombygning giver høj udnyttelsesgrad
  • Foragerudstyret skåner forageren på grund af den automatiske nedsættelse af bæltekontaktfladen ved kørsel i sving eller ved vending (mindre tryk)
  • Hurtigt fra sted til sted med maks. 3 m transportbredde (635 mm bælte) med op til 40 km/t
  • Sikkert arbejde under vanskelige forhold med høj trækkraft og lille spordannelse
  • Lang levetid på det nye bælte med stort antal ribber

Den lave spordannelse betyder bedre kørsel for hele transportkæden

Foragerudstyr: Automatisk reduktion af bælternes kontaktflade ved kørsel i sving fordi støtterullerne trykkes ned

God adgang: Corn-crackeren over undervognen kan afmonteres til siden

Med det 635 mm brede bælte har JAGUAR en udvendig bredde på 2,99 m

JAGUAR TERRA TRAC i første test.

Undersøgelser fra det tekniske universitet i Kiel dokumenterer positive effekter ved den skånsomme kørsel på marken og ikke mindst i forageren. JAGUAR udstyret med TERRA TRAC bælteundervogn belaster jordbunden markant mindre ved kørsel ligeud i forhold til en hjulmaskine med 800/70 R 38 dæk foran og 620/70 R 30 dæk bag.

Der er også foretaget undersøgelser af sammentrykningen i forageren. Det blev antaget, at marktrykket på bæltemaskinen stiger i forageren, fordi kontaktfladen mindskes. Allerede ved det 635 mm brede bælte er resultaterne entydige: Trods aktiv foragerkørsel svarer marktrykket ca. til marktrykket på hjulmaskinen.

Det er ikke kun sammentrykningen, der er analyseret. Beskadigelsen af græsbunden og væksten på den efterfølgende afgrøde er også undersøgt. Hertil blev marken kontrolleret for afgrødevæksthøjde, spordybde og skader på græsbunden. Resultat: JAGUAR TERRA TRAC med foragerudstyr gav næsten lige så gode værdier som hjulmaskinen ved vending med nedsat bæltekontaktflade og smallere dæk på baghjulene og skåner dermed græsbunden.

Foragerudstyret var sammen med de mange andre fordele ved undervognskonceptet, såsom skånsom behandling af jordbunden, den øgede trækkraft og transportbredden under 3 m (365 mm bælte), overbevisende i undersøgelsen. Det samlede resultat var en bedre ydeevne end de gængse hjulmaskiner.