TERRA TRAC bælteundervogn

Konsekvent videreudvikling.

Landbruget ændrer sig. For at kunne leve op til landmændenes og maskinstationernes øgede krav til arealydelse, fleksibilitet og lavere marktryk fortsætter CLAAS sin konsekvente udvikling af TERRA TRAC teknologien.

TERRA TRAC bælteundervogn

Konsekvent videreudvikling.

Landbruget ændrer sig. For at kunne leve op til landmændenes og maskinstationernes øgede krav til arealydelse, fleksibilitet og lavere marktryk fortsætter CLAAS sin konsekvente udvikling af TERRA TRAC teknologien.

TERRA TRAC på LEXION.

TERRA TRAC bælteundervognen har i mere end 20 år vist sit værd på mejetærskeren i praksis, og den videreudvikles løbende, så den kan opfylde vores kunders høje krav. I dag er ca. en tredjedel af alle LEXION og halvdelen af LEXION hybridmaskinerne udstyret med TERRA TRAC.

Vores kunder er især glade for:

 • Skånsom behandling af jordbunden på grund af 66 % mindre marktryk end på hjulmaskinen (Cranfield University, 2006)
 • Hurtigt fra sted til sted med op til 40 km/t og en transportbredde, der ligger inden for kravene i lovgivningen
 • Den høje kørekomfort på grund af den patenterede kinematik og undervognens intelligente affjedringskoncept
 • Højere sæsonydelse på grund af længere arbejdstider og god trækkraft ved minimalt slip
 • Rolig føring af frontudstyret og stabil kørsel i sporet på grund af rolig kørsel
 • Høj stabilitet i sidehæld på grund af den store kontaktflade
 • Potentiale for omkostningsbesparelse fordi jordbundsstrukturen skånes, så der er mindre arbejde i forbindelse med den efterfølgende jordbearbejdning

Komfortabel kørsel, høj kørehastighed og lille transportbredde letter kørslen mellem markerne.

Ikke mindst ved bredt frontudstyr bidrager TERRA TRAC undervognene væsentligt til en ensartet og rolig føring af frontudstyret.

Nyt bælte: Det nyudviklede bælte med en ændret placering af ribberne holder længere til de store belastninger ved landevejskørsel.

Der kan vælges mellem i alt fire forskellige TERRA TRAC bælter i tre bredder til de forskellige LEXION modeller: 635 mm, 735 mm og 890 mm til korn og 890 mm til ris.

LEXION TERRA TRAC prøvestanden.

Det er ikke tilfældigt, at TERRA TRAC bælteundervognene er førende over hele verden inden for landbruget. Transmissionskonceptet har vist sit værd tusinder af gange i det praktiske arbejde. Fordelene er dokumenteret videnskabeligt ved et studie på Cranfield University i Silsoe, Storbritannien (2006). Her blev sammentrykningerne af jorden målt med et penetrometer, og der blev påvist tydelige forskelle mellem hjul og bælter:

 • I forhold til de meget store 800/65 R 32 dæk nedsætter TERRA TRAC undervognen mejetærskerens tryk mod marken med ca. 66 % og holder det på skånsomme 0,8 bar.
 • Trods den højere vægt medfører TERRA TRAC systemet en meget mindre deformering af jordbunden. I en dybde på mellem 10 og 60 cm svarer det i studiet i gennemsnit til en 65 % mindre deformering sammenlignet med 900/60 dæk.
 • Bælter giver i starten en kraftigere sammentrykning i de første 12 cm dybde – herunder bliver sammentrykningen hurtigt mindre. Ved 40 cm dybde er der ingen statistisk signifikant forskel mellem den og en jordbund uden sammentrykning. (Ved dæk øges sammentrykningen op til 20 cm og er næsten konstant op til 70 cm.)
 • Den dokumenterbare sammentrykning af jorden fra bælterne holdes i nærheden af overfladen, så sammentrykningen kan fjernes ved den almindelige jordbearbejdning.
 • Bælteundervognen efterlader en „kørebane“, som baghjulene kører på, så der undgås yderligere sammentrykning.
 • Det stærkt reducerede kraftbehov til den efterfølgende jordbearbejdning giver besparelser til brændstof og arbejdstid.

 • Målt sammentrykning af jorden fra dæk og bælteundervogn

  Kilde: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)

 • Målt behov for trækkraft til løsning af jorden efter overkørsel med dæk og bælteundervogn

  1 Løsning af jordbunden efter dæk (kræver 240 hk)
  2 Løsning af jordbunden efter bælteundervogn (kræver 88 hk)

  Fordele for den efterfølgende jordbearbejdning:

  På grund af en mindre sammentrykning af jorden kan der spares brændstof og arbejdstid ved den efterfølgende jordbearbejdning. Behovet for trækkraft til løsningen af jorden i en dybde på 45 cm er ca. 36 % lavere efter en overkørsel med bælteundervognen end efter kørsel med en mejetærsker med hjul. Den fladere sammentrykning, som bælterne giver, betyder, at arbejdsdybden kan mindskes med hele 10 cm og trækkraftbehovet dermed kan sænkes fra 240 hk til 88 hk. Det svarer til en reduktion af effektbehovet på ca. 63 %.

  Kilde: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)